Ogłoszenie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w sprawie wykonania modernizacji budynku nr 2, nr sprawy 02/WITI/18

Wrocław, dnia 21.06.2018 r

 DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

  Dotyczy: postępowania nr sprawy 02/WITI/18

Zamawiający - Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji budynku nr 2 (magazyn środków minersko zaporowych) przy ul. Melioranckiej 67 we Wrocławiu nr postępowania 02/WITI/18. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy DAMAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Paprotnej 5/102, 51-117 Wrocław (nr wch WITI 769/18 z dnia 13.06.2018r.), spełniającą kryteria oceny określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W postępowaniu przetargowym została złożona 1 oferta. Wykaz i ocena złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Kwota netto

Uzyskane punkty

1.

DAMAR Sp. z o.o.
ul. Paprotna 5,
51-117 Wrocław

Oferta nr wch. WITI 1498/17 z dnia 06.10.2017 r.

267.900,00 zł

          100 pkt.

Zamawiający informuje, iż umowa na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisana w terminie zgodnym z art. 94 ust 2 (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.1579).

APARTAURY NAUKOWO BADAWCZEJ

1.      Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż przez Instytut „Spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4.

2.      Opis przedmiotu sprzedaży: Spektrometr absorpcji atomowej AAS-4 firmy Zeissz następującym wyposażeniem:

1)      Spektrofotometr AAS-4 nr ser. 865949.

2)      Lampy: HKL-Ag, HKL-Mn i HKL-Cr     - 3 szt.

3)      Uchwyt lamp HKL.

4)      Kompresor 6M.

5)      Komputer sterujący Compaq nr ser. A440.

Opis stanu technicznego spektrometru AAS-4: Aktualnie spektrometr jest technicznie sprawny, umożliwia wykonywanie analiz metali,  przy czym, ze względu na uszkodzenia niektórych podzespołów, jest zawodny i nie daje możliwości osiągnięcia parametrów pomiarów wysokiej dokładności. Wpływ na to mają między innymi nw. niesprawności:

        blokowanie układu pneumatycznego regulacji gazów /powietrza i acetylenu/;

        blokowanie wskaźnika ciśnienia powietrza;

        rozszczelnienie syfonu;

        zaoliwienie układu wewnętrznego sterowania gazami;

        blokowanie elementów kontrolnych spektrometru;

        brak możliwości dokładnego ustawiania długości fali pomiaru;

        przerywana praca czujnika nebulizatora;

        pęknięta (sklejona) kolumna doprowadzania gazów.

3.      Cena sprzedaży: 5.000,00 zł netto powiększona o 23% podatku VAT.

4.      Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2015r.

5.      Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest w terminie do dnia 17.07.2015r. złożyć w siedzibie Instytutu ofertę zawierającą proponowaną cenę zakupu spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4 firmy Zeiss.

6.      Sprzedawca nie dopuszcza rozliczania się z Kupującym w walutach obcych.

7.      Termin związania ofertą: 30 dni.

Informacje o plikach cookieTa strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.