ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław +48 (71) 347-44-40

Porozumienie z Akademią Sztuki Wojennej

3 lutego 2023 roku Akademia Sztuki Wojennej zawarła porozumienie z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu. Uczelnię reprezentował płk dr inż. Jacek JONIAK, dziekan Wydziału Wojskowego, a instytut badawczy dr inż. Marcin SZCZEPANIAK, dyrektor WITI.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest współpraca w obszarze maskowania operacyjnego i taktycznego, w szczególności dotyczących m.in. inicjowania i realizacji wspólnych projektów dydaktycznych i naukowych; inicjowania i koordynowania przedsięwzięć w programach badawczych; realizacja praktyk i staży studenckich; realizacja programów staży pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych; organizowania i udział w szkoleniach, kursach specjalistycznych, konferencjach, seminariach, ćwiczeniach wojskowych; inicjowania i korzystanie z infrastruktury badawczej podczas prowadzenia części praktycznej ćwiczeń wojskowych i kursów specjalistycznych.

W spotkaniu w Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału, m.in. gen. broni (rez.) dr Bogusław SAMOL – dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej, płk dr inż. Krzysztof WYSOCKI – Dyrektor Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, ppłk dr inż. Paweł MRÓZ – Kierownik Katedry Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli również przedstawicie Zakładu Inżynierii Wojskowej i Maskowania w osobach: ppłk. dr. inż. Grzegorza PIELI – kierownika zakładu oraz prof. dr hab. inż. Stanisława KOWALKOWSKIEGO – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej WITI.

***

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego (WITI) we Wrocławiu jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym. Przedmiotem działalności podstawowej Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie obronności i bezpieczeństwa (w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb obrony narodowej) oraz przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki. Działania te mają na celu zastosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb wojsk inżynieryjnych i są realizowane w trzech pionach: rozwoju, naukowym oraz badawczym, stanowiących podstawę działalności Instytutu.

 

 

 

   

  

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego | Military Institute of Engineer Technology
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, tel:+48 71-347-44-40, fax:+48 71-347-44-04, www.witi.wroc.pl,
NIP: 896-000-48-11, KRS: 0000157109, Regon: 930064508

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.