ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław +48 (71) 347-44-40

Okres powojenny

Po zakończeniu II wojny światowej przystąpiono do przebudowy struktury organizacyjnej Wojska Polskiego i wyposażenia go w nowoczesne uzbrojenie i sprzęt techniczny. Ówczesny sprzęt i uzbrojenie wojskowe było przestarzałe i wyeksploatowane w czasie wojny. W celu stworzenia odpowiedniej bazy, niezbędnej do opracowania nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki, zaczęto stopniowo tworzyć placówki naukowo-badawcze wojska.

Na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej  z dnia 15 października 1947 r. powstał Poligon Naukowo-Badawczy Wojsk Inżynieryjno-Saperskich  jako pierwsza tego typu placówka techniczna w Wojsku Polskim.

Utworzony Poligon pod względem wykorzystania podporządkowano Szefowi Departamentu Inżynieryjno-Saperskiego MON, a pod względem dyscypliny i administracyjno-gospodarczym Komendantowi Oficerskiej Szkoły Inżynieryjno-Saperskiej.

Poligon został przekształcony w Ośrodek Badawczy Sprzętu Inżynieryjnego, który pod względem fachowym podlegał do roku 1951 VIII Oddziałowi Sztabu Generalnego WP. W następnych latach był bezpośrednio podporządkowany Szefowi Wojsk Inżynieryjnych MON. W roku 1974 w ramach przejścia wojskowych instytutów i ośrodków naukowo-badawczych do pionu techniki Ośrodek przeszedł w podporządkowanie Głównego Inspektora Techniki WP poprzez Szefostwo Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej. Kolejne podporządkowania Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej to Departament Rozwoju i Wdrożeń (od 1993) a następnie Departament Polityki Zbrojeniowej (od 2000). Dnia 5 stycznia 2007 r. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON przesłał do Instytutu pismo, w którym informuje, że zgodnie z § 27 Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270) zadania jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych przejmuje Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

Jak z tego widać, placówka ta przechodziła szereg zmian strukturalnych (w tym również swego podporządkowania), które wynikały z coraz poważniejszych zadań zlecanych do realizacji, aby w 1976 roku na jej bazie utworzyć Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej  (WITI).

Miejsce i rola Instytutu były i są ściśle związane z potrzebami wojsk inżynieryjnych, które do wykonania zasadniczych zadań inżynieryjnego zabezpieczenia działań bojowych na współczesnym polu walki powinny posiadać nowoczesne uzbrojenie i sprzęt saperski.

 

 

 

   

  

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego | Military Institute of Engineer Technology
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, tel:+48 71-347-44-40, fax:+48 71-347-44-04, www.witi.wroc.pl,
NIP: 896-000-48-11, KRS: 0000157109, Regon: 930064508

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.