ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław +48 (71) 347-44-40

Publikacje 2015

 

1.  Śliwiński J., Kamyk Z., Malej W., Śliwiński C.; Koncepcja nowego mostu szturmowego (Concept of a new assault bridge); Biuletyn Naukowo – Techniczny pt.: Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (36) nr 1, 2015; ISSN 0860-8369; s. 79 – 98;

2.  Kamyk Z., Malej W., Śliwiński C., Duszak M. (OBRUM-Gliwice) Śliwiński J.,; Badanie stateczności mostów nożycowych (Tests of scissors-type bridge stability); Biuletyn Naukowo – Techniczny pt.: Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (36) nr 1, 2015; ISSN 0860-8369; s. 129 – 144;

3.  Ratajczak T.; System informatyczny do zarzadzania inżynieryjnymi dokumentami dowodzenia w terenie (Moduł: Rozpoznanie w terenie); Monografia pt.: Taktyczno-inżynieryjne wymagania forsowania przeszkody wodnej – stan aktualny i perspektywy; Wydawca: Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015; ISBN 978-83-7523-401-5; 112 – 126;

4.  Kamyk Z., Królikowski W., Szczepaniak M., Śliwiński J.; Prace rozwojowe WITI w zakresie sprzętu do wsparcia inżynieryjnego forsowania; Monografia pt.: Taktyczno-inżynieryjne wymagania forsowania przeszkody wodnej – stan aktualny i perspektywy; Wydawca: Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015; ISBN 978-83-7523-401-5; 209 – 226;

5.  Kamyk Z., Dudek K., Śliwiński C.; Perspektywy i potrzeby rozwoju nowych środków przeprawowo-mostowych; Monografia pt.: Taktyczno-inżynieryjne wymagania forsowania przeszkody wodnej – stan aktualny i perspektywy; Wydawca: Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015; ISBN 978-83-7523-401-5; s. 227 – 246;

6.  Maleczek S., Drabczyk K.; Badania układów warstw zabezpieczających i kontaktów elektrycznych do zastosowań w quasi-elastycznych taśm fotowoltaicznych (Investigation of layers systems protecting and electrical contacts for quasi-elastic PV ribbons); Elektronika nr 8/2015; ISSN 0033-2089; e-ISSN 2449-9528; s. 13-14;

7.  Drabczyk K., Maleczek S. ,Swoboda P., Sługoski Z.; Koncepcja pozyskiwania i magazynowania energii na powierzchniach z wykorzystaniem quasi-elastycznych mozaikowychbaterii słonecznych (Concept for generating and storage of electrical energy on large surfaces using quasi-elastic mosaic solar cells); Elektronika nr 8/2015; ISSN 0033-2089; e-ISSN 2449-9528; s. 15-17;

8.  Szczepaniak M., Madej W., Wojciechowski A., Hybrydowe źródło zasilania urządzeń infrastruktury krytycznej w sytuacjach kryzysowych; Logistyka 5/2015; (CD ROM); ISSN 1231-5478; s. 1525 – 1530; pkt. 10.;

9.  Śliwiński J., Ludas M., Ocena odporności przeciwminowej konstrukcji kadłubów pojazdów minoodpornych i kołowych transporterów opancerzonych; Logistyka 5/2015; (CD ROM); ISSN 1231-5478; s. 1551 – 1558; pkt. 10.;

10.  Krysiak P., Jasiński W., Szczepaniak M., Wojciechowski A., Barnat W., Dybcio P. (WAT); Numeryczno – doświadczalna analiza odziaływania ładunku wybuchowego na przeciwminowy trał naciskowy. Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, Vol. 6, nr 4 (22), s. 95 – 105, Warszawa, 2015.

11.  Krysiak P.; Wpływ naciągu włókna na wytrzymałość wysokociśnieniowej nawijanej rury kompozytowej. Doktorat. Politechnika Wrocławska, Wrocław, 16.09.2015.

12.  Krysiak P., Błachut A., Gąsior P., Kaleta J., Rybczyński R. (PWr.); Analiza odkształceń międzywarstwowych w nawijanej rurze kompozytowej. Komunikat konferencyjny: XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce, 09.2015, s. 17 – 18.

13.  Krysiak P., Śliwiński J., Wojcieszyńska P.: Analiza numeryczna pojemnika do transportu materiałów wybuchowych. Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 [Dokument elektroniczny]: praca zbiorowa / pod red. Jarosława Szreka Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. s. 158 – 163.

14.  Krysiak P., Szczepaniak M., Śliwiński J., Wojciechowski A., Wojcieszyńska P.: Modelowanie i analiza wytrzymałościowa zbiornika do transportu przedmiotów zawierających materiały wybuchowe. Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia, Jachranka, 2015.

15.  Szczepaniak M., Jasiński W., Krysiak P., Wojciechowski A., Barnat W. (WAT); Symulacje i badania odziaływania ładunku wybuchowego na przeciwminowy trał naciskowy. Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, Ryn, 15-18.09.2014, s.945-954;

 

Referaty na konferencjach zagranicznych

1.  „Właściwości termalne zmodyfikowanych chemicznie nanorurek węglowych rozporoszonych w matrycach polimerowych” – referat wygłoszony przez dr. hab. inż. Adama JANUSZKO – prof. nadzw. WITI na 227 Sympozjum Stowarzyszenia Elektrochemików (ECS) zorganizowanym w dniach 24-28 maja 2015 r. w m. Chicago (USA).

 

Referaty na konferencjach krajowych

1.  Metody maskowania obiektów wojskowych i ich pozoracji; Referat wygłosił Januszko. Konferencja nt. Kamuflaż 2015 pod Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Warszawa 19 marca 2015 r.

2.  Wpływ rodzaju włókna oraz liczby warstw na wytrzymałość wielowarstwowej rury kompozytowej; Referat wygłosił Krysiak; V Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH, Aprica, 02–07.02.2014;

3.  Działalność profesora Józefa Kosackiego oraz jego wynalazek Mine Detector (Polish) Mk.2.; autorzy referatu: Bogdan L., Malej W., Ruciński Z.; referat wygłosił L. Bogdan. Konferencja Naukowa CBW pt.: ”Polska myśl techniczna w II Wojnie Światowej. W 70. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie. Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 13 maja 2015 r.

4.  Influence of fiber type and the layer thickness on the stress distribution in composite pipe; Referat wygłosił Krysiak; Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców KO-OPER FIELD 2014, Szklarska Poręba, 24–26.05.2014.

5.  Ochrona przeciwminowa środków lądowych i pływających – koncepcje konstrukcyjne; autorzy referatu: Śliwiński J., Malej W., Wojciechowski A., Wojcieszyńska P.; Referat wygłosił J. Śliwiński; XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, Uzbrojenie’2015, Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia; VIII Sympozjum Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP - Zarządzanie sprzętem uzbrojenia i elektroniki w Siłach Zbrojnych RP;

6.  Pola minowe klasyczne i hybrydowe; autorzy referatu: Śliwiński J., Plebankiewicz I., Malej W., Referat wygłosił J. Śliwiński; XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, Uzbrojenie’2015, Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia; VIII Sympozjum Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP - Zarządzanie sprzętem uzbrojenia i elektroniki w Siłach Zbrojnych RP;

7.  Problem ukierunkowania energii w procesach szybkich przemian chemicznych; autorzy referatu: Śliwiński J., Śliwiński C.; Referat wygłosił J. Śliwiński; XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, Uzbrojenie’2015, Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia; VIII Sympozjum Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP - Zarządzanie sprzętem uzbrojenia i elektroniki w Siłach Zbrojnych RP;

8.  Modelowanie i analiza wytrzymałościowa zbiornika do transportu przedmiotów zawierających materiały wybuchowe; autorzy referatu: Krysiak P., Szczepaniak M., Śliwiński J., Wojciechowski A., Wojcieszyńska P.; Referat wygłosił M. Szczepaniak; XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, Uzbrojenie’2015, Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia; VIII Sympozjum Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP - Zarządzanie sprzętem uzbrojenia i elektroniki w Siłach Zbrojnych RP;

9.  Analiza odkształceń międzywarstwowych w nawijanej rurze kompozytowej; Referat wygłosił Krysiak; XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce, 15–18.09.2015.

10.  Analiza numeryczna pojemnika do transportu materiałów wybuchowych; Referat wygłosił Krysiak; Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców KO-OPER FIELD 2015, Szklarska Poręba, 24–26.06.2015.

11.  Modelowanie i analiza wytrzymałościowa zbiornika do transportu przedmiotów zawierających materiały wybuchowe; Referat wygłosił Krysiak; XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna UZBROJENIE: Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia, Jachranka, 08–11.06.2015.

12.  Symulacje i badania odziaływania ładunku wybuchowego na przeciwminowy trał naciskowy; Referat wygłosił Krysiak; IX MIEDZYNARODOWA KONFERNCJA UZBROJENIOWA: Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, Ryn, 15–18.09.2014.

 

Referaty opublikowane w materiałach pokonferencyjnych

1.  Bogdan L., Malej W., Ruciński Z.; Działalność profesora Józefa Kosackiego oraz jego wynalazek Mine Detector (Polish) Mk.2.; Monografia pod redakcją naukową dr. Jana Tarczyńskiego pt.: Polska myśl techniczna w II Wojnie Światowej. W 70. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie. Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63050-28-3; s. 95-100

 

 

 

   

  

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego | Military Institute of Engineer Technology
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, tel:+48 71-347-44-40, fax:+48 71-347-44-04, www.witi.wroc.pl,
NIP: 896-000-48-11, KRS: 0000157109, Regon: 930064508

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.