ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław +48 (71) 347-44-40

Upoważnienia

Upoważnienia udzielone przez Ministra Rozwoju

1.  Upoważnienie do wydawania opinii o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Podstawa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2016 r., poz. 442).

2.  Upoważnienie do prowadzenia szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu.

Podstawa: OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu. - Dz. U. z dnia 9 lutego 2016 r. poz. 163).

3.  Upoważnienie do prowadzenia szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Podstawa: OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 25 marca 2016 r., w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 22 kwietnia 2016 r. poz. 565).

4.  Upoważnienie, dla Akredytowanego Laboratorium Badawczego WITI,do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Podstawa: OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 kwietnia 2014 r., w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnienie przez nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach - M.P. z 2014 r. poz. 357.

 

 

 

   

  

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego | Military Institute of Engineer Technology
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, tel:+48 71-347-44-40, fax:+48 71-347-44-04, www.witi.wroc.pl,
NIP: 896-000-48-11, KRS: 0000157109, Regon: 930064508

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.