ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław +48 (71) 347-44-40

Wrocław, dnia 24.11.2017 r

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY NA DOSTAWĘ NAPĘDU MECHANIZMU UKŁADU PODNOŚNIKA NOŻYCOWEGO

  Numer postępowania: 20/WITI/NAUKA/17

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego jako Zamawiający w  postępowaniu nr 20/WITI/NAUKA/17 prowadzonym w trybie art. 4d ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020) w związku z art. 30a – 30d Ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2016 r., poz. 2045) przedmiotem, którego jest dostawa napędów napinana mechanizmu układu podnośnika nożycowego, informuje
iż w wyniku przeprowadzonego ww. postępowania, została podpisana w dniu 23.11.2017 r. umowa z firmą Pivexin Technology Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Jana Pawła 2, 47-440 Nędza.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

APARTAURY NAUKOWO BADAWCZEJ

1.      Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż przez Instytut „Spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4.

2.      Opis przedmiotu sprzedaży: Spektrometr absorpcji atomowej AAS-4 firmy Zeissz następującym wyposażeniem:

1)      Spektrofotometr AAS-4 nr ser. 865949.

2)      Lampy: HKL-Ag, HKL-Mn i HKL-Cr     - 3 szt.

3)      Uchwyt lamp HKL.

4)      Kompresor 6M.

5)      Komputer sterujący Compaq nr ser. A440.

Opis stanu technicznego spektrometru AAS-4: Aktualnie spektrometr jest technicznie sprawny, umożliwia wykonywanie analiz metali,  przy czym, ze względu na uszkodzenia niektórych podzespołów, jest zawodny i nie daje możliwości osiągnięcia parametrów pomiarów wysokiej dokładności. Wpływ na to mają między innymi nw. niesprawności:

        blokowanie układu pneumatycznego regulacji gazów /powietrza i acetylenu/;

        blokowanie wskaźnika ciśnienia powietrza;

        rozszczelnienie syfonu;

        zaoliwienie układu wewnętrznego sterowania gazami;

        blokowanie elementów kontrolnych spektrometru;

        brak możliwości dokładnego ustawiania długości fali pomiaru;

        przerywana praca czujnika nebulizatora;

        pęknięta (sklejona) kolumna doprowadzania gazów.

3.      Cena sprzedaży: 5.000,00 zł netto powiększona o 23% podatku VAT.

4.      Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2015r.

5.      Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest w terminie do dnia 17.07.2015r. złożyć w siedzibie Instytutu ofertę zawierającą proponowaną cenę zakupu spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4 firmy Zeiss.

6.      Sprzedawca nie dopuszcza rozliczania się z Kupującym w walutach obcych.

7.      Termin związania ofertą: 30 dni.

Wrocław, dnia 13.09.2017 r

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA  WYKONANIE I DOSTAWĘ PŁYTEK ELEKTRONICZNYCH

 

  Numer postępowania: 17/WITI/NAUKA/17

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie płytek elektronicznych wraz z montażem zakupionych elementów elektronicznych dla 28 zestawów kierowanych min przeciwpancernych (SKMP  i SKMP/C) krypt. Jarzębina –K.

 

Instytut prowadzi analizę rynku w zakresie możliwości powierzenia remontu konstrukcji dachów.

Do pobrania:

Aby pobrać plik, należy zalogować się.

 

Podkategorie

 

 

 

   

  

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego | Military Institute of Engineer Technology
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, tel:+48 71-347-44-40, fax:+48 71-347-44-04, www.witi.wroc.pl,
NIP: 896-000-48-11, KRS: 0000157109, Regon: 930064508

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.