ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław +48 (71) 347-44-40

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05/WITI/17

Wrocław, dnia 10.10.2017 r

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05/WITI/17

Numer postępowania: 05/WITI/17

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020 z późn. zm.) zawiadamia, iż na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert, unieważnienia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotem, której jest wykonanie modernizacji budynku  nr 2 (magazyn środków minersko zaporowych) przy ul. Melioranckiej 67 we Wrocławiu.

Uzasadnienie

W postępowaniu nr 05/WITI/17 została złożona tylko jedna oferta przez firmę Damar Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nr wch WITI 1499/17 z dnia 06.10.2017r. Zamawiający podczas badania złożonej oferty ustalił iż cena oferowana przez ww. firmę tj. 291.000,00 zł netto przekracza środki finansowe jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia publicznego w wysokości 228.535,33 zł netto.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020 z późn. zm.) ponieważ cena jaka została podana w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia przekracza środki finansowe jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 

 

 

 

 

APARTAURY NAUKOWO BADAWCZEJ

1.      Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż przez Instytut „Spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4.

2.      Opis przedmiotu sprzedaży: Spektrometr absorpcji atomowej AAS-4 firmy Zeissz następującym wyposażeniem:

1)      Spektrofotometr AAS-4 nr ser. 865949.

2)      Lampy: HKL-Ag, HKL-Mn i HKL-Cr     - 3 szt.

3)      Uchwyt lamp HKL.

4)      Kompresor 6M.

5)      Komputer sterujący Compaq nr ser. A440.

Opis stanu technicznego spektrometru AAS-4: Aktualnie spektrometr jest technicznie sprawny, umożliwia wykonywanie analiz metali,  przy czym, ze względu na uszkodzenia niektórych podzespołów, jest zawodny i nie daje możliwości osiągnięcia parametrów pomiarów wysokiej dokładności. Wpływ na to mają między innymi nw. niesprawności:

        blokowanie układu pneumatycznego regulacji gazów /powietrza i acetylenu/;

        blokowanie wskaźnika ciśnienia powietrza;

        rozszczelnienie syfonu;

        zaoliwienie układu wewnętrznego sterowania gazami;

        blokowanie elementów kontrolnych spektrometru;

        brak możliwości dokładnego ustawiania długości fali pomiaru;

        przerywana praca czujnika nebulizatora;

        pęknięta (sklejona) kolumna doprowadzania gazów.

3.      Cena sprzedaży: 5.000,00 zł netto powiększona o 23% podatku VAT.

4.      Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2015r.

5.      Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest w terminie do dnia 17.07.2015r. złożyć w siedzibie Instytutu ofertę zawierającą proponowaną cenę zakupu spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4 firmy Zeiss.

6.      Sprzedawca nie dopuszcza rozliczania się z Kupującym w walutach obcych.

7.      Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 

 

   

  

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego | Military Institute of Engineer Technology
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, tel:+48 71-347-44-40, fax:+48 71-347-44-04, www.witi.wroc.pl,
NIP: 896-000-48-11, KRS: 0000157109, Regon: 930064508

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.