ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław +48 (71) 347-44-40

OGŁOSZENIE O WYBORZE w postępowaniu 4/WITI/2017

Wrocław, dnia 20.10.2017 r

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

 

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer postępowania: 4/WITI/17

 

Zamawiający - Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji budynku nr 54 (warsztat – stolarnia) przy ul. Obornickiej 136 we Wrocławiu nr postępowania 04/WITI/17. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY „RADEX” Ryszard Jedlikowski ul. Makarskiego 11/9, 49-305 Brzeg spełniającą kryteria oceny określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W postępowaniu przetargowym zostały złożone 2 oferty, 1 oferta została odrzucona z uwagi na wykluczenie wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne.

Wykaz i ocena złożonych ofert:

Lp. Nazwa i adres firmy Kwota netto Uzyskane punkty
1. DAMAR Sp. z o.o.
ul. Paprotna 5,
51-117 Wrocław
Oferta nr wch. WITI 1498/17
z dnia 06.10.2017 r.  
- Wykonawca wykluczony a oferta odrzucna. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publiczych (Dz. U. 2015r.poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020 z późn. zm.),informuje o wykluceniu z przedmiotowego postępwania na podstawie art. 24 ust.1pkt. 12 
2. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY „RADEX” Ryszard Jedlikowski ul. Makarskiego 11/9,
49-305 Brzeg

Oferta nr wch. WITI 1500/17
z dnia 06.10.2017 r.
145.798,70 zł Cena - 60 Gwarancja - 40 Łączna ilość pkt. 100

Zamawiający informuje, iż umowa na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisana w terminie zgodnym z art. 94 ust 1 pkt. 2 (Dz. U. 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020 z późn. zm.).

 

 

 

APARTAURY NAUKOWO BADAWCZEJ

1.      Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż przez Instytut „Spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4.

2.      Opis przedmiotu sprzedaży: Spektrometr absorpcji atomowej AAS-4 firmy Zeissz następującym wyposażeniem:

1)      Spektrofotometr AAS-4 nr ser. 865949.

2)      Lampy: HKL-Ag, HKL-Mn i HKL-Cr     - 3 szt.

3)      Uchwyt lamp HKL.

4)      Kompresor 6M.

5)      Komputer sterujący Compaq nr ser. A440.

Opis stanu technicznego spektrometru AAS-4: Aktualnie spektrometr jest technicznie sprawny, umożliwia wykonywanie analiz metali,  przy czym, ze względu na uszkodzenia niektórych podzespołów, jest zawodny i nie daje możliwości osiągnięcia parametrów pomiarów wysokiej dokładności. Wpływ na to mają między innymi nw. niesprawności:

        blokowanie układu pneumatycznego regulacji gazów /powietrza i acetylenu/;

        blokowanie wskaźnika ciśnienia powietrza;

        rozszczelnienie syfonu;

        zaoliwienie układu wewnętrznego sterowania gazami;

        blokowanie elementów kontrolnych spektrometru;

        brak możliwości dokładnego ustawiania długości fali pomiaru;

        przerywana praca czujnika nebulizatora;

        pęknięta (sklejona) kolumna doprowadzania gazów.

3.      Cena sprzedaży: 5.000,00 zł netto powiększona o 23% podatku VAT.

4.      Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2015r.

5.      Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest w terminie do dnia 17.07.2015r. złożyć w siedzibie Instytutu ofertę zawierającą proponowaną cenę zakupu spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4 firmy Zeiss.

6.      Sprzedawca nie dopuszcza rozliczania się z Kupującym w walutach obcych.

7.      Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 

 

   

  

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego | Military Institute of Engineer Technology
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, tel:+48 71-347-44-40, fax:+48 71-347-44-04, www.witi.wroc.pl,
NIP: 896-000-48-11, KRS: 0000157109, Regon: 930064508

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.