ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław +48 (71) 347-44-40

OGŁOSZENIE O WYBORZE w postępowaniu 03/WITI/PozU/2018

Wrocław, dnia 16.02.2018 r

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

 

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer postępowania: 03/WITI/PozU/18

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 1579) nr 03/WITI/PozU/18 przedmiotem, którego jest dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego, informuje iż w wyniku przeprowadzonego ww. postępowania Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy MET M. Raczyński, A. Latacz Spółka Jawna ul. Krakowska 50-52, 50-425 Wrocław spełniającą wymagania określone w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert z dnia 02.02.2018 r.

W postępowaniu zostało złożonych 6 ofert.

Lp.

Nazwa i adres firmy

Kwota

brutto

Uzyskane punkty

1.     

MET M. Raczyński, A. Latacz Spółka Jawna

ul. Krakowska 50-52, 50-425 Wrocław

  Oferta nr wch. WITI 192/18 z dnia 09.02.2018 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

11.685,00 zł

Cena - 60

Wydajność materiałów eksploatacyjnych- 40

Łączna ilość pkt. 100

2.     

Stan – Mit – Serwis Jerzy Staniewski

ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław

Oferta nr wch. WITI 196/18 z dnia 12.02.2018 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

12.533,70 zł

Cena – 55,93

Wydajność materiałów eksploatacyjnych- 40

Łączna ilość pkt. 95,93

3.     

Copy.Net.pl Office Automation

ul. Cypryjska 70/U2, 02-761 Warszawa

Oferta nr wch. WITI 197/18 z dnia 12.02.2018 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

15.436,50 zł

Cena – 45,41

Wydajność materiałów eksploatacyjnych- 40

Łączna ilość pkt. 85,41

4.     

TELECOPY Sp. z o.o.

ul. Końcowa 22, 54-614 Wrocław

Oferta nr wch. WITI 198/18 z dnia 12.02.2018 r.

Okres gwarancji: 48 miesięcy

12.792,00 zł

Cena – 54,80

Wydajność materiałów eksploatacyjnych- 15

Łączna ilość pkt. 69,80

5.     

RAND Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław

Oferta nr wch. WITI 199/18 z dnia 12.02.2018 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

12.177,00 zł

Cena – 57,57

Wydajność materiałów eksploatacyjnych- 40

Łączna ilość pkt. 97,57

6.     

DKS Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale,

Oddział Wrocław

ul. Północna 15-19 bud. 2.2-B, 54-105 Wrocław

Oferta nr wch. WITI 200/18 z dnia 12.02.2018 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

14.175,75 zł

Cena – 49,45

Wydajność materiałów eksploatacyjnych- 15

Łączna ilość pkt. 64,45

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa zostanie podpisana drogą korespondencyjną.

 

 

APARTAURY NAUKOWO BADAWCZEJ

1.      Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż przez Instytut „Spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4.

2.      Opis przedmiotu sprzedaży: Spektrometr absorpcji atomowej AAS-4 firmy Zeissz następującym wyposażeniem:

1)      Spektrofotometr AAS-4 nr ser. 865949.

2)      Lampy: HKL-Ag, HKL-Mn i HKL-Cr     - 3 szt.

3)      Uchwyt lamp HKL.

4)      Kompresor 6M.

5)      Komputer sterujący Compaq nr ser. A440.

Opis stanu technicznego spektrometru AAS-4: Aktualnie spektrometr jest technicznie sprawny, umożliwia wykonywanie analiz metali,  przy czym, ze względu na uszkodzenia niektórych podzespołów, jest zawodny i nie daje możliwości osiągnięcia parametrów pomiarów wysokiej dokładności. Wpływ na to mają między innymi nw. niesprawności:

        blokowanie układu pneumatycznego regulacji gazów /powietrza i acetylenu/;

        blokowanie wskaźnika ciśnienia powietrza;

        rozszczelnienie syfonu;

        zaoliwienie układu wewnętrznego sterowania gazami;

        blokowanie elementów kontrolnych spektrometru;

        brak możliwości dokładnego ustawiania długości fali pomiaru;

        przerywana praca czujnika nebulizatora;

        pęknięta (sklejona) kolumna doprowadzania gazów.

3.      Cena sprzedaży: 5.000,00 zł netto powiększona o 23% podatku VAT.

4.      Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2015r.

5.      Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest w terminie do dnia 17.07.2015r. złożyć w siedzibie Instytutu ofertę zawierającą proponowaną cenę zakupu spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4 firmy Zeiss.

6.      Sprzedawca nie dopuszcza rozliczania się z Kupującym w walutach obcych.

7.      Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 

 

   

  

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego | Military Institute of Engineer Technology
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, tel:+48 71-347-44-40, fax:+48 71-347-44-04, www.witi.wroc.pl,
NIP: 896-000-48-11, KRS: 0000157109, Regon: 930064508

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.