ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław +48 (71) 347-44-40

OGŁOSZENIE O WYBORZE w postępowaniu 08/WITI/NAUKA/2018

Wrocław, dnia 15.05.2018 r

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

 

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer postępowania: 08/WITI/NAUKA/18

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ) w związku z art. 30a-30d Ustawy o zasadach finansowania nauki (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 87) nr 08/WITI/NAUKA/18 przedmiotem którego jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego urządzenia do oczyszczania podłóż nieorganicznych metodą UV i ozonowania, informuje iż w wyniku przeprowadzonego ww. postępowania, wybrał ofertę firmy TECHNOLUTIONS Miłosz Czajkowski ul. Jana Pawła II 52/56, 99-400 Łowicz (nr wch. 626/18 z dnia 11.05.2018 r.) spełniającą wymagania określone w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert z dnia 20.04.2018 r. W postępowaniu została złożona jedna oferta.

Lp.

Nazwa i adres firmy

Kwota

brutto

1

TECHNOLUTIONS Miłosz Czajkowski

ul. Jana Pawła II 52/56, 99-400 Łowicz

(Oferta nr wch. WITI 626/18 z dnia 11.05.2018 r.).

14.000,00 zł

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa zostanie podpisana drogą korespondencyjną.

 

 

 

APARTAURY NAUKOWO BADAWCZEJ

1.      Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż przez Instytut „Spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4.

2.      Opis przedmiotu sprzedaży: Spektrometr absorpcji atomowej AAS-4 firmy Zeissz następującym wyposażeniem:

1)      Spektrofotometr AAS-4 nr ser. 865949.

2)      Lampy: HKL-Ag, HKL-Mn i HKL-Cr     - 3 szt.

3)      Uchwyt lamp HKL.

4)      Kompresor 6M.

5)      Komputer sterujący Compaq nr ser. A440.

Opis stanu technicznego spektrometru AAS-4: Aktualnie spektrometr jest technicznie sprawny, umożliwia wykonywanie analiz metali,  przy czym, ze względu na uszkodzenia niektórych podzespołów, jest zawodny i nie daje możliwości osiągnięcia parametrów pomiarów wysokiej dokładności. Wpływ na to mają między innymi nw. niesprawności:

        blokowanie układu pneumatycznego regulacji gazów /powietrza i acetylenu/;

        blokowanie wskaźnika ciśnienia powietrza;

        rozszczelnienie syfonu;

        zaoliwienie układu wewnętrznego sterowania gazami;

        blokowanie elementów kontrolnych spektrometru;

        brak możliwości dokładnego ustawiania długości fali pomiaru;

        przerywana praca czujnika nebulizatora;

        pęknięta (sklejona) kolumna doprowadzania gazów.

3.      Cena sprzedaży: 5.000,00 zł netto powiększona o 23% podatku VAT.

4.      Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2015r.

5.      Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest w terminie do dnia 17.07.2015r. złożyć w siedzibie Instytutu ofertę zawierającą proponowaną cenę zakupu spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4 firmy Zeiss.

6.      Sprzedawca nie dopuszcza rozliczania się z Kupującym w walutach obcych.

7.      Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 

 

   

  

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego | Military Institute of Engineer Technology
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, tel:+48 71-347-44-40, fax:+48 71-347-44-04, www.witi.wroc.pl,
NIP: 896-000-48-11, KRS: 0000157109, Regon: 930064508

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.